ลุ้นรถจักรยานยนต์ HONDA Click 125i และ Smart TV ฟรี! กับเพลงฮิต 200 ล้านวิว

แชร์ :   

เพลงดังทะลุ 200 ล้านวิว! 

"แจกใหญ่ ลุ้นรถจักรยานยต์ HONDA Click 125i"

 

เพียงสมัครฟังเพลง "สุดฮิต 200 ล้านวิว" วันนี้ ลุ้นรถจักรยายนต์และสมาร์ททีวี ฟรี!

 สมัครวันนี้! ใช้บริการฟรี 7 วัน

(เฉพาะลูกค้า AIS และ DTAC เท่านั้น)

 

หลังจากนั้นจะคิดค่าบริการ 3 บาท/เพลง วันละ 2 เพลง

 (ไม่รวมค่าอินเทอรืเน็ตบนมือถือ)

 

 อย่ารอช้าสมัครก่อน รับโชคก่อน! 

 

 

ผู้โชคดีกิจกรรมที่แล้ว!

______________________________________________________

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครใช้บริการเพลงรายวัน (Daily Asian Hit)
 • ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดี 1 เบอร์ / 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 5 ก.ย. 2560 ทาง www.aplaydigital.com หรือ Facebook Page : A Play Music Digital
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องทำการยืนยัน พร้อมระบุวัน-เวลารับของรางวัลภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากบริษัท หากไม่มารับของรางวัลตามเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกหรือใช้บริการ ณ วันที่ทำการจับรางวัลและวันรับ-มอบของรางวัล
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่ทำการจับของรางวัลและวันรับ-มอบของรางวัล
 • กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมสนุก หากมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หากแม้ว่ามีการตรวจสอบพบในภายหลัง ก็ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
 • ผู้เข้าร่วมสนุก จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด ไม่อาจฟ้องร้อง หรือเอาผิดได้
 • รูปภาพของรางวัลในสื่อประชาสัมพันธ์เป็นเพียงภาพจำลอง ใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือลักษณะอื่นใดเกี่ยวกับของรางวัลได้ โดยทางบริษัทฯไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม, กติกา, ระยะเวลาการส่งของรางวัล หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการร่วมสนุกฉบับนี้ทุกประการ

***หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-234–8478

 

เอกสารยืนยันการรับของรางวัล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 • ซิมการ์ดโทรศัพท์ที่เป็นสมาชิกของบริการเสริมนั้นๆ

***หมายเหตุ : หากลูกค้าใช้งานระบบรายเดือน ให้นำใบยืนยันการชำระค่าบริการโทรศัพ์ของเดือนล่าสุดมาด้วย

 

โปรโมชั่น เร็วๆ นี้

ก.ย. 20 2017
นับถอยหลัง
ส.ค. 07 2017
นับถอยหลัง


เกียวกับ A Play TV

ประวัติความเป็นมา จากแนวคิดการพัฒนาการสื่อสารต่างๆเข้าสู่ตลาดดิจิตอลในประเทศไทย ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมรับมือกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการคิดค้นออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอลต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ความมีคุณภาพและเป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้า 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด

138 อาคารบุญมิตร ชั้น 10 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กทม 10500

02-234-6667

info.aplaytv@aplaymusic.com

http://aplay.tv

©2016-2019. A Play Music Digital Co., Ltd. All rights reserved