A Play TV

คู่เกย์พระโขนง

สังคมมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ถึง ตำนานรักอันลือลั่นสนั่นเตียง..เอี๊ยดๆๆ หนูอังกับยาย ได้อาศัยอยู่ในสวนที่คลองบางกอกน้อยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาใน เมืองไทยและเกิดสงครามขึ้น หนูอังกับยายได้ย้ายหนีสงครามมาอยู่ที่บ้านเดิมของยายที่ คลองพระโขนง แต่ที่นั้นก็มีผีที่เป็นตำนานคือแม่นาคพระโขนงแต่ผีเป็นมิตรกับคนเป็น อย่างไรไม่บอก แต่หนูอังได้หนีมาอยู่ที่คลองพระโขนงแล้ว แต่ทหารญี่ปุ่นก็มาสร้างอู่ ต่อเรือที่พระโขนงทำให้ฝ่ายสัมพันธ์มิตรมาทิ้งระเบิดบ่อยๆ และนายทหารที่มาประจำอยู่ คือ โกโบชิซัง ซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับหนูอัง เวลาผ่านไป คู่หมั่นหนูอังได้กลับมาจาก เมืองนอก (เป็นเสรีไทย) เมื่อรู้ว่าหนูอังได้แต่งงานกับโกโบชิอะไรจะเกิดขึ้น และเรื่องที่ไม่ น่าเชื่อคืออะไร โปรดติดตามคู่เกย์พระโขนง
by Right Content 22/12/2020 0 ความคิดเห็น

แชร์ :   

0ความคิดเห็น

http://aplay.tv/playlist/media_th_004J0035.m3u8