A Play TV

จันชรา

จันคนแก่คนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฟื่นฟูสุขภาพจิตบ้านปากกัด ซึ่งจะมีคนแก่ต่างๆมาจากหลายๆประเภททั้งผู้หญิงผู้ชายมาพักสงบจิตใจที่นี่ การมาอยู่ของ จัน ซึ่งในอดีตนั้นเป็นเสือเก่าหรือเรียกง่ายๆว่าจอมโจร แต่เมื่แก่ชราแล้วก็หมดเคี้ยวเล็บเป็นชายแก่ที่ไม่มีพิษสงอะไร จันได้เล่าเรื่องในอดีตให้พวกเพื่อนๆในสถานฟื่นฟูฟังถึงเหตุการณ์ของตนที่ผ่านมา ทำไม่ต้องกลายมาเป็นเสือเป็นโจร แต่เมื่อเล่าไปเรื่อยๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดขวัญก็เกิดขึ้นคนที่จันเคย ปล้น,ฆ่า,หรือข่มขืนได้มาอยู่ที่ศูนย์แห่นี้ทั้งหมด อะไรจะเกิดขึ้นกับจัน โปรดติดตามภาพยนตร์ วีซีดีเรื่อง จันชรา
by Right Content 29/09/2020 0 ความคิดเห็น

แชร์ :   

0ความคิดเห็น

แนะนำ เพลย์ลิสต์

http://aplay.tv/playlist/media_th_004J0029.m3u8