A Play TV

เก็บรัก

กฤติน (ทูน หิรัญทรัพย์) แต่งงานอยู่กินกับน้อย (เนาวรัตน์) จนมีลูกด้วยกัน 2 คน แต่กฤตินอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงต้องไปเรียนต่อที่อเมริกา น้อยยอมลำบากให้สามีได้สมความตั้งใจ หวังว่าเมื่อสามีกลับมาจะได้สบายพร้อมลูกทั้ง 2 คน จึงยอมทนทำงานเป็นสาวนั่งดริ๊ง แต่เมื่อความห่างไกล จิตใจของกฤตินจะแปรเปลี่ยนไปตามระยะทาง และเวลาหรือไม่
นักแสดง : ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยดา อุมารินทร์
by Movie Copyright-01 18/12/2023 0 ความคิดเห็น

แชร์ :   

0ความคิดเห็น

http://aplay.tv/playlist/media_th_004W0009.m3u8