A Play TV

ประกาศผู้โชคดีกับกิจกรรม ชิงรถลุ้นทอง

แชร์ :   

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

กับกิจกรรม "ชิงรถลุ้นทอง กับเอเพลย์"
 

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดดีทุกท่านด้วยยนะคะ

สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาส รอติดตามกิจกรรมดีๆ จากทางเอเพลย์ในครั้งหน้า แล้วเจอกันนะ

 

ส่วนใครที่อยากเป็นผู้โชคดีท่านต่อไป ร่วมสนุกเลย

  บริการรวมเพลงฮิต        กด *251*2#  โทรออก

   บริการภาพปฏิทินดารา   กด *251*8#   โทรออก

   ดูวิดีโอดวงแม่นๆ รายวัน  กด *251*10# โทรออก

 

 หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผู้โชคดี ได้รับบัตรเงินสด BigC จำนวน 30 รางวัล 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2559
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล 1เบอร์ /1 สิทธิ์ เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.aplaydigital.com 
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • ในการจับรางวัลหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 • ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิก ณ วันที่ทำการจับรางวัล
 • ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 • ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เอกสารการรับของรางวัล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • พร้อมลงสำเนาถูกต้อง

โปรโมชั่น เร็วๆ นี้

ก.ย. 11 2018
นับถอยหลัง
ส.ค. 28 2018
นับถอยหลัง


เกียวกับ A Play TV

ประวัติความเป็นมา จากแนวคิดการพัฒนาการสื่อสารต่างๆเข้าสู่ตลาดดิจิตอลในประเทศไทย ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมรับมือกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการคิดค้นออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอลต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ความมีคุณภาพและเป็นไปตามความพึงพอใจของลูกค้า 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอ เพลย์ มิวสิก ดิจิตอล จำกัด

138 อาคารบุญมิตร ชั้น 10 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กทม 10500

02-234-6667

info.aplaytv@aplaymusic.com

http://aplay.tv

©2016-2019. A Play Music Digital Co., Ltd. All rights reserved