A Play TV
> >

หนังเศร้า

ช้างเพื่อนแก้ว Haathi mere Saathi EP.2

ช้างเพื่อนแก้ว เป็นความรักอมตะ ระหว่างคนกับช้าง เป็นความผูกพันลึกซึ้งตั้งแต่ครั้งรายูเป็นเด็กได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ช้างรามูได้ช่วยชีวิตไว้ และได้เข้ามาอยู่ด้วยกันในเมือง แต่โชคชะตาเปลี่ยนไปเมื่อพ่อรายูเสียชีวิต บ้านถูกยึด รายูจึงพาช้างเร่ร่อนไปอาศัยที่วัดร้างแสดงโชว์หาเลี้ยงชีพตัวเองพร้อมกับตานูย่า แฟนสาวซึ่งเป็นลูกสาวรัฐมนตรี จนกระทั่งเก็บเงินสร้างฐานะดีขึ้น เปิดสวนสัตว์ จัดแสดงโชว์ จนกลายเป็นศัตรูที่สำคัญของคู่แข่งที่เสียผลประโยชน์ ถึงขั้นต้องการฆ่ารายู แต่ช้างรามูได้เข้ามาขัดขวางเพื่อช่วยรายู รามูจะช่วยชีวิตรายูได้หรือไม่